Hva må til for at du mister omsorgen for barnet ditt?

Jeg sitter å leser på nrk om barnevernsbarnene som har blitt lagt ut på Youtube, og om datatilsynet som vil ha mulighet til å slette sensitiv informasjon som foreldre legger ut på internett. Jeg er helt enig i at det burde være mulig å fjerne informasjon som foreldrene ikke selv forstår at de ikke bør legge ut. Jeg forstår heller ikke hvordan noen kan legge ut forferdelige video snutter med barnet sitt som hovedperson, i en situasjon der det opplever en traumatisk opplevelse.

En advokat som representerer 120 foreldre i en felles sak mot barnevernet, forstår foreldrene. Jeg forstår også at foreldre som har mistet omsorgen for barna sine, og mener det er urrettvis blir frustrerte og desperate. Det jeg lurer på er hvorfor disse foreldrene har mistet omsorgen i første omgang. Hvor mye må til for at et barn blir tatt vekk fra sine biologiske foreldre?

Barnevernloven § 4-12 sier:

Vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i.
Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter
§ 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

Det jeg forstår her, er at det i første omgang skal blir gjort et forsøk om å skape et tilfredstillende forhold for barnet ved hjelp av tiltak. Så da er spørsmålet; Blir disse tiltakene gjort før barnevernet overtar omsorgen for barnet? I alle tilfeller? Eller er det mulig at denne prosessen blir hoppet over, og det er derfor foreldrene reagerer?

Jeg har ikke fasit svaret, men hvis noen har noen episoder å henvise til så hadde det vært supert. Jeg er nysgjerrig, for den biten jeg har opplevd selv av barnevernet, har vært en postiv opplevelse som gav masse støtte og hjelp i en vanskelig tid. Men det jeg har hørt om barnevernet er urretferdighet, mistro og misnøye. Jeg lurer på om det kan være fordi foreldrene selv nekter å innse at de virkelig ikke har muligheten til å ha omsorg for barnet sitt, eller om det er fordi de ikke har fått den hjelpen de trengte til å klare å mestre situasjonen på egenhånd.

Linker og annen nyttig informasjon tas i mot med takk.

Kommenter via Facebook profilen din:
Posted in Ane om Oppdragelse and tagged , .

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>